Novetats

Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 
En el cas d'operacions realitzades entre empreses / empresaris les factures han de ser expedides i remeses al client abans del dia 16 del mes següent a la data en què meriti l'IVA d'aquestes operacions (que és, amb caràcter general, quan es consideren entregats els béns o prestats els serveis objecte de facturació).
Si no es realitza en els terminis previstos hi pot haver una sanció de l'1% de la quantia total de les factures l'emissió o enviament sobrepassi el màxim indicat.

Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com