Novetats

L’assessorament laboral és clau per tal de gestionar de manera eficient els recursos humans de l’ empresa i, així, evitar conflictes laborals, sancions o despeses innecessàries.
Els nostres serveis de l’àrea laboral són:
 
 Càlcul i confecció mensual de nómines i pagues extraordinàries, gratificacions, bonus,… Enviament telemàtic al correu electrònic dels clients.
 Càlcul i liquidació dels butlletins mensuals de la Seguretat Social.
 Càlcul i estudi de costos salarials i fórmules retributives.
 Estudi i redacció dels contractes de treball en funció de les necessitats de l’empresa.
 Càlcul i presentació dels pagaments a compte sobre l’IRPF de rendiments del treball i professionals.
 Gestió i seguiment de baixes per incapacitat temporal i accidents de treball.
 Presentació d’ajornaments de quotes davant la Seguretat Social.
 Tramitació d’ Expedients de Regulació d'Ocupació.
 Assistència i representació de l'empresa en actes de concil·liació i davant els Jutjats socials en matèria d’acomiadaments i altres reclamacions per part dels treballadors.
 Estudis de Jubilació, Invalidesa, etc. I la seva presentación davant la Seguretat Social.
 Gestió i capitalització de l'atur i bonificacions al treball autònom.
 Representació i gestion davant l’Inspeccio de Treball.
 Tramitacions d’expedients al FOGASA.
 Control i gestió en relació al Règim Especial de Treballadors Autònoms i Empleades de la Llar.
Control y gestió en el cumpliment de la LLei de Prevenció de Riscos Laborals
 Consultoria laboral permanent.


Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com