Novetats

Posem a disposició dels nostres clients un equip de professionals experts en consultoria i gestió fiscal, per tal que l’empresa estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb la menor càrrega tributària possible. En concret, els nostres serveis en matèria fiscal són els següents:
 
  Altes, modificacions i baixes d'empreses jurídiques i físiques.
  Liquidació d'impostos i obligacions tributàries ( I.V.A, I.R.P.F…) i presentació de declaracions anuals.
  Confecció i presentació de l'Impost de Societats i Comptes Anuals.
  Sol·licitud de certificacions tributàries.
  Estudi i presentació de declaracions de Renda i Patrimoni.
  Atenció a requeriments per part de l’Agència Tributària i presentació de recursos contra liquidacions tributàries.
  Recursos davant el Tribunal Econòmic-Administratiu.
  Assistència en matèria d’Inspeccions tributàries.
  Presentació de sol·licituds d’ ajornaments i/o fraccionaments de deutes tributaris.
  Tramitació de la signatura electrónica i gestió de les notificacions electròniques de l’ AEAT.
  Consultoria fiscal permanent i anàlisi de viabilitat.
 Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com